Mokropeský statek

Představujeme návrh konceptu využití Mokropeského statku jako společensko-kulturního komunitního prostoru. Tento návrh byl prezentován na 3. zasedání zastupitelstva města Černošice jako součást zahájení diskuze o budoucnosti využití tohoto městského objektu. 

Komunitní prostor

& kavárna

(prostor domečku a stodoly)

Vybudovat důstojný komunitní a kulturně společenský prostor pro obyvatele a přátele Černošic, Mokropsů a přilehlých obcí. Absence jakéhokoli místa pro setkávání v Mokropsech si o vznik takového místa vysloveně říká. Pojďme vybudovat něco, co tady v okolí nikdo nemá a co náš místní svět udělá o něco krásnějším.

Kreativní místo pro hry, zábavu, kávu, knížku, kurzy, workshopy, divadýlka, besedy i výstavy. Kam se můžete zašít s knížkou, ale stejně tak s notebookem a prací nebo prezentací. Prostor stodoly pak může v budoucnu nabídnout i důstojné místo pro konání nejrůznějších slavnostních událostí – oslavy, svatby apod..

Prostor pro další vzdělávání

(půdní prostory domečku)

Ve spolupráci s místní ZŠ a Spolkem přátel černošické školy se pokusit založit první centrum inovativního vzdělávání pro dospělé. Černošice se tak mohou stát trendsetterem v oblasti inovací ve školách zřizovaných obcí. Vlastní centrum vzdělávání je benefit, který sem může pomoci nalákat nové pokrokové učitele a zvednout tak opět pověst místní školy. Možné využití pro besedy v rámci Akademie Černošice a mnoho dalších edukativních aktivit.
V návrhu se také počítá s možným využitím kavárny/podkroví pro žáky ZŠ ze 4. a 5. tříd, kteří už nemají nárok na školní družinu. Prostory by tak mohli využívat ke smysluplnému trávení času v odpoledních hodinách po skončení vyučování.

Městské moderní byty

(bytový dům vedle statku)

Rekonstruovat a přistavět chybějící část obytného prostoru, kde se nachází byty. Vybudovat soubor bytů pro sociální bydlení, startovací bydlení pro mladé nebo byty pro učitele případně běžné nájemní byty. Prezentace a diskutované záměry na komunitní a veřejně prospěšné využití staku, včetně původních návrhů na přestavbu na komeční bytové domy můžete najít na webu města.

NÁVRH VYUŽITÍ PROSTORU DOMKU A STODOLY

Návrh byl prezentován na 3. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 31. ledna 2019. Zvukový záznam je možné najít na webu města.

PROČ JE FAJN MÍT KOMUNITNÍ PROSTOR?
Chybí tu prostor ke sdílení, potkávání, spolutvorbu. Prostě místo, kam zajít Místo, kde vznikají nové tradice. Místo, kde se město potkává s jeho obyvateli. Místo, které se dokáže přizpůsobit lidem a životu ve městě a jeho konkrétním potřebám. V přetechnizované a globalizované době společnost směřuje zpět ke kořenům, oživujeme tradice a ceníme si lokálních vazeb i producentů. Buduje, obnovuje a navazuje na komunitní a sousedské spolužití.
Mnohá inspirativní a skvěle fungující místa můžeme najít i v Praze nebo nedaleko Prahy.

CO MĚSTU PŘINESE?
Živou vodu pro Mokropsy v podobě multifunkčního prostoru pro společenské, kulturní, vzdělávací, pohybové a všelijaké aktivity. Pomůže obnovit a vytvářet lokální komunitní i mezigenerační vazby. Pomůže zvýšit povědomí o aktivitách města i jeho obyvatel. Podporu místním umělcům (tvůrčí prostředí, možnost workshopů, kurzů, výstavní galerie) a akčním lidem (cestovatelská promítání, zajímavá vyprávění, business snídaně, mastermind skupiny…Přinese prostor pro ekologickou osvětu – podpora recyklace, recy workshopy, instalace z recy věci, prostor pro cirkulární ekonomiku – pronájem prodejního stojanu, bazárky, výměny.
Nové prostory dvora pro trhy, divadla, dětská představení nebo pro narozeninové oslavy, v budoucnu svatby a další akce.
Konečně využijeme strategického umístění na cyklostezce a podpoříme turistický ruch ve městě. Odměnou návštěvníkům bude lahodná káva a něco na zub v domácí kavárně.

ZAHRADA
Propojí zóny odpočinku a aktivní zábavy a nahradí chybějící park. K dispozici najdete lavičky, stolky, židle, křesla, lehátka pro posezení, čtení, učení či práci. Integrované hry a hřiště – pískoviště, lana, venkovní velké šachy. Pro děti pak vypěstujeme ovoce / rybízy, jahody, maliny …./ a snít můžeme i o jezírku a rybičkách…

INSPIRACE
Nemusíme vymýšlet už vymyšlené, můžeme se rovnou po sousedsku inspirovat. Víme, že to skvěle funguje například v Ďáblicích http://vlna.dablice.cz nebo na statku v Bohnicích http://bohniceziji.cz/

KONTAKT

Město Černošice
Autorky návrhu konceptu „Nová Familie“
Mgr. Barbora Malá mgr.barboramala@gmail.com 605 273 871
Bc. Barbora Nováková bara@bndesign.cz 724 199 197

Z HISTORIE DOLNÍCH MOKROPES

„FAMILIE“
Ve vyprávění o historii Dolních Mokropes a hospodářské usedlosti zvané Familie jsme na stránkách červnového Informačního listu doputovali do roku 1785, kdy byly zrušeny kláštery. Pojďme se tedy znovu vrátit do let, která nebyla nijak klidná. A ta, která následovala, už vůbec nebyla růžová.
Obytné a hospodářské budovy Familie, později zvané statek nebo dvůr, dostaly podle číslování zavedeného v Čechách v 17. století č. p. 33 až 37 (dnes to jsou to čísla 625, 628 a 642). Zde zůstali bydlet bývalí familianti, tedy čeleď, které byla ponechávána polovina výnosu z obdělávaného hospodářství. Mezi ně byla rozdělena i zemědělská půda. Bývalý šafář dostal 11 hektarů, osmi novousedlíkům bylo rozděleno 84 hektarů a dalších 17 poddaných dostalo po 7,6 hektarech. Robota byla zrušena císařským patentem až v roce 1848. V roce 1866 došlo k válce mezi Rakouskem a Pruskem. Ale ta již nemohla zastavit příliv nových obyvatel a čilý stavební ruch. Zvláště pak na přelomu století, kdy vznikla směrem k Černošicím celá nová vilová čtvrť. Bylo to důsledkem zprovoznění železniční trati na Plzeň. Provoz na této jednokolejné trati byl zahájen 14. 7. 1862. V roce 1653 bylo v Dolních Mokropsech 5 rolníků a 5 chalupníků. V roce 1890 tu bylo již 57 domů s 382 obyvateli a v roce 1914 již v obci stálo 130 domů. Vše zastavila 1. světová válka. Na obec dolehla bída válečných let. Mnoho mužů narukovalo a bojovalo na evropských bojištích.
Nevrátili se Antonín Járek, Václav a Antonín Frantovi, Josef a František Duškovi a Josef Roubal. Když v roce 1918 vzniklo samostatné Československo, všichni se snažili co nejrychleji dohnat ztracené roky. V roce 1924 se stará obec rozrostla o Novou Vráž. S parcelací zde začal pan Vošalík a levné pozemky přilákaly Pražany. V roce 1928 zde stálo kolem sta rodinných domů. Tento příliv městských obyvatel měl za následek, že poklidný život v původní rolnické obci se téměř přes noc změnil, a to se všemi klady a hlavně nedostatky. Začalo se zde žít rozmařile, jako na předměstí velkoměsta. O to horší bylo probuzení, když přišla celosvětová hospodářská krize. Po krátkém období vzestupu
životní úrovně přišla další pohroma. Šest let 2. světové války. Když se Evropa v roce 1945 vypořádala s nacistickým Německem, nikdo si nedovedl představit, co nám po roce 1948 připraví někteří naši spoluobčané. A tomuto budování světlých zítřků pod vedením „bratrského“ Sovětského svazu se připletla do cesty i mokropeská Familie. Nikdy se nepodařilo zjistit, kdo před rokem 1968 dal příkaz nebo povolil demolici domu č. p. 628. Jeho zbořením byla narušena celá původní obytná část kláštera proti kapličce. V č. p. 628 skromně žili staří manželé Majerovi. Asi vůbec nevěděli, co se skrývá ve sklepení jejich domu. Podle vyprávění pamětníků bylo ve sklepě ukryto církevní náčiní, obrazy a jiné, snad i zlaté předměty, a hlavně dřevěný oltář zbraslavského opata. Část věcí byla rozkradena, došlo i na zatčení podezřelého. Zbytek hlavně církevních věcí, které se v té době „nenosily“, byl rozprodán v dražbě. Na celou záležitost zůstala jako památka díra na levé straně průčelí bývalých klášterních budov.
Zdroj. www.mestocernosice.cz